Snow

Snow Blanket/ Flame Retardant
Iridescent Scatter Flakes 3/8" 1 lb.
Polyester White Snowflakes

Polyester White Snowflakes

$31.00$125.00
Icicles Bands

Icicles Bands

$27.00
Foam Snow Blocks

Foam Snow Blocks

$9.00$120.00
Snow Machine 8 Hours
Snow Spray 16 oz
Ice Crystal Spray 5 oz
Glitter Flakes (1/2 lb) 1/64"
Glitter Flakes 1/8"

Glitter Flakes 1/8″

$11.00$15.00
Glitter Flakes 1/32" per lbs.